Zaproszenie na warsztat refleksyjny.

2019-02-08 / Aktualnosci

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu  i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Warsztat odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kobierzycach
w Sali błękitnej,  dnia 18.02.2019r. w
godz. od 9:00 do 15:00

 

Program
warsztatu:

 • Realizacja
  finansowa i rzeczowa LSR – stan na koniec 2018 roku i plan na kolejne lata

– w odniesieniu do wdrażania LSR

– w odniesieniu do działań aktywizacyjnych i planu komunikacji,

 • Prezentacja aktualnych danych statystycznych dot. obszaru LGD,
 • Podsumowanie seminariów, które odbyły się w każdej z gmin LGD, prezentacja zebranych opinii i wniosków,
 • Analiza propozycji zmiany do kryteriów wyboru,
 • Analiza proponowanych zmian do procedur wyboru,
 • Analiza matrycy wskaźników pod kątem adekwatności mierzenia realizacji celów LSR,
 • Przerwa,
 • Przedstawienie opinii partnerów/interesariuszy dot. wdrażania LSR przez LGD Lider A4,
 • Przedstawienie opinii uczestników dot. skuteczności działań biura oraz działań animacyjnych/aktywizacyjnych i informacyjno-promocyjnych i doradczych – wolne wnioski i/lub wypełnienie anonimowej ankiety,
 • Prezentacja kluczowych projektów aktywizacyjnych LGD: portal NGO, współpraca przedsiębiorców, festiwal 4 żywiołów,
 • Podsumowanie spotkania rekomendacje dla LGD.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Ciekawe linki